Yaşayan Çevrecilikler: İttifak Siyaseti, Toplumsal Yeniden Üretim Ve Çevre Adaleti

Document Type

Article

Publication Date

4-1-2022

Published In

Kültür Ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar

Abstract

Bu makale ABD’deki çevre adaleti ve kadın hakları örgütleri tarafından oluşturulan kesişimsel ittifak siyasetini inceliyor. Bu ittifak siyaseti, çevresel ve feminist meseleleri ilişkilendiriyor ve toplumsal ve çevresel değişime yönelik daha stratejik, ilişkisel bir bakış açısını savunarak, dar odaklı bir siyasetin sınırlamalarını reddediyor. Marksist-feminist “toplumsal yeniden üretim” kavramı çerçevesinde kurulan bu analiz, küreselleşmiş kapitalizmin toplumsal yeniden üretim için devlete ait ve kurumsal sorumlulukları dönüştürdüğü karmaşık yolları irdeliyor. Neoliberal özelleştirme ve kuralsızlaştırma politikaları, yaşamaya elverişli bir maaş, karşılanabilir bir sağlık hizmeti, iyi bir eğitim, nefes alınabilir hava ve temiz su gibi güvenceleri yavaş yavaş yok etti. Bu yazı, taban hareketlerinin ve topluluk-temelli örgütlerin çeşitli örneklerinden yararlanarak, farklı kadın aktivistlerin çevre adaleti ve üreme hakkı meselelerini, kendi topluluklarının gündelik yaşamlarını sürdürmeyi hedefleyen mücadeleler içinde (ya da “toplumsal yeniden üretim”i gerçekleştirebilme mücadeleleri) kavramsal olarak nasıl ilişkilendirdiklerini tartışıyor. Üreme ve Çevre Adaleti ve İklim Değişikliği için Asyalı Topluluklar İttifakı [Asian Communities for Reproductive Justice and the Environmental Justice and Climate Change Coalition] gibi örgütlerin yenilikçi ittifak siyasetleri dinamik “yaşayan çevrecilikler” ortaya koyuyor. Bu çevrecilik biçimleri küresel ısınma gibi büyük problemleri önleyebilmek adına insanları daha güçlü bir harekete yönlendirebilecek geniş tabanlı toplumsal-çevresel işbirliklerini inşa edebilecek siyasi vizyona sahiptir ve topluluk “temelli”dir.

Keywords

Çevre, Çevre adaleti, Feminizm, Ittifak Siyaseti, Kadın Hakları, Keşisimsellik, Neoliberalizm, Toplumsal Yeniden Üretim

Share

COinS